Subscribe:

စိတၱဇစိတ္ ။
အစ တစ္စ ။
လႊတ္ေျမာက္ပစ္နိုင္ျခင္းမရွိေသာ
တစ္အစ တစ္အဆံုး ။
လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့ ေစ်းကြက္မွာေတာ့
ရူးတယ္ပဲ ဆိုၾကပါေတာ့ ။ သံျပိဳင္ ။
အစ ( အဆံုးမရွိတဲ့ အစ ) တစ္စ ။
စိတ္ ။

- မင္းလုလင္ -